Quantcast

FONKSİYONEL TIP DİYETİSYENLİĞİFonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp farklı yaklaşımıyla sağlığı korumayı ve geliştirmeyi amaçlar.

Fonksiyonel Tıp 'işletim sistemi', uyku, egzersiz, beslenme alışkanlıkları, sosyal ilişkiler, genomik, sindirim ve metabolik fonksiyonlar ve mikrobiyom gibi geleneksel tedavi yaklaşımları ile tam olarak ele alınmayan önemli faktörler, stresörler dahil olmak üzere davranışsal ve yaşam tarzı girdilerini dikkate alarak sağlığı korumak ve hastalığı tersine çevirmek için vücut işlevlerini en uygun hale getirmeye dayanır.


Fonksiyonel tıp temel metabolik süreçlerdeki dengesizliklere odaklanır.

Bu tıp alanı, sindirim, savunma ve onarım, enerji, biyodönüşüm ve eliminasyon, ulaşım, iletişim ve yapısal bütünlüğün ayrıntılarını araştırır ve 5 yaşam tarzı faktörünü ele alır.


Fonksiyonel tıp COVID-19’da optimal sağlık ve bağışıklık fonksiyonu için bir temel sağlar.

COVID-19'un gelişen semptomlarının yanı sıra hastalık ve ölümün ilerlemesi, açıkça bireyin genel sağlık durumu ile ilişkilidir. Obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi karmaşık, kronik hastalıklar, hastalık şiddeti ve ölüm riski ile doğrudan ilişkilidir. Özel olarak kanıtlanmış yaşam tarzı müdahalelerini konak savunmasını güçlendirir ve viral enfeksiyonun şiddetini azaltır. Fonksiyonel Tıp perspektifinden yaşam tarzı müdahaleleri, beslenme, uyku, egzersiz, stres kontrolü ve ilişkileri içerir. Bu faktörler dengede olduklarında, optimal sağlık ve bağışıklık fonksiyonu için bir temel sağlar.


Artritlerde fonksiyonel tıp tedavide yardımcı bir role sahiptir.

İnflamatuar artritte fonksiyonel tıp, tek başına geleneksel terapi ile iyileşme görmeyen hastalarda, hastaların ağrılarını, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek için yardımcı terapi olarak önemli bir role sahip olabilir.


21.yy kanıta dayalı fonksiyonel tıp çağı olacaktır.

21. yüzyıl, tıp ve bilim için bir değişim çağı olduğunu şimdiden gösterdi. Fikirlere, bakış açılarında bir kaymaya, kanıtların yeniden tanımlanmasına ve bunların toplanabileceği birçok yola yeni bir tarafsız bakış var. hasta deneyimi bilgileri ve sağlık dünyasından alınan gerçek veriler tedavi etkinliğinin değerlendirilmesine giderek daha önemli bir katkı sağlamıştır. Bu yıllar Fonksiyonel Tıp hareketi için yaygın erişim de dahil olmak üzere birçok alanda verimli bir zamandır.


Fiziksel tıp ve fonksiyonel tıp değerlendirmeleri birbirini destekler.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda fonksiyonel tıp değerlendirmelerini kullanarak, bir fizik tedavi uzmanı, kronik hastalıkları olan hastalarda kök nedenleri ve sonraki etkileri ele alabilir. Rehabilitasyonda Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırması modeline benzer şekilde, fonksiyonel tıp modeli, sağlık hizmetleri üzerinde en büyük etkiyi yaratacak dayanak noktalarını bulmak için sistem biyolojisi yaklaşımıyla biyopsikososyal anlayışı kullanır. Rehabilitasyon tıbbının hastaların tipi ve yeri ile konumu göz önüne alındığında, hem fonksiyonel tıp hem de PM&R, karşılıklı bir ortaklıktan fayda sağlayacaktır.