FONKSİYONEL TIP EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ.

Fonksiyonel tıp yaklaşımı ile ilgili sizler için eğitim sürecini verimli kılacak bir içerik ve program hazırladık. Bu program ile temel ve ileri bilgileri rahatlıkla öğrenerek günlük hayatınızda ve danışanlarınızda bu bilgileri uygulama imkanı bulacaksınız. Alanında uzmanların desteği ile mükemmel bir eğitim deneyimi hedeflediğimiz bu programımız ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz.

Haydi başlayalım !!

Size eğitimin içeriğinden, kayıt ile ilgili bilgilerden ve bazı teknik konulardan bahsetmek istiyoruz. Temel teorik ve uygulama bilgilerini öncelikle kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden uzaktan eğitim yoluyla farklı sayıda modüller olarak tamamlayacağız. Tabip ve diş tabipleri için planlanan Fonksiyonel Tıp Hekimliği 6 Modül, Diyetisyenler için planlanan Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği 3 Modül, sağlık meslek mensupları ve alana ilgi duyan diğer katılımcılar için planlanan Fonksiyonel Sağlık Koçluğu 2 Modül ve belirli hastalıklar için takip ettiğimiz hastalılarımızı bilgilendirme amacı taşıyan hastalıklar eğitimi 6 Modül olarak planlanmıştır. Hastalıklar eğitimi hariç modüller tek tek alınamaz ve bir eğitim kendi içindeki tüm modülleri içerir. Hastalıklar eğitimde ise hastalarınız sadece ilgilendiğiniz hastalık ile ilgili modülü takip edebilir. Kayıt olduğunuz modüller bir yıl boyunca online sistem üzerinden yeniden izlenebilir durumda olacaktır. Modüller devam ederken ve modüller tamamladıktan sonra da eğitim süreci sürekli eğitim toplantıları ile devam edecek. Programın sonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bir “Katılım Belgesi” ve sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerlere ilave olarak bir “Başarı Belgesi” (İngilizce ve Türkçe) olarak düzenlenecektir. Hastalıklar eğitimine ait modüllerde sadece “Katılım Belgesi” düzenlenecektir.  Modüllerin dışındaki ilave dersler, vaka çalışmaları ve katılımcılarla yapılacak etkinlikler ile tam bir öğrenme deneyimi hedeflenen bu programa katılımınızı bekliyoruz.

Herhangi bir sorunuz, öneriniz, geri bildiriminiz veya yorumunuz için lütfen bize fonksiyonel@getat.com.tr adresi üzerinden e-posta gönderiniz.

Teşekkür ederiz!

Eğitim ekibi adına
 

Uzm.Dr.Gülsemin Ertürk Çelik
Program Sorumlusu

Dr. Kanat Tayfun
Kordinatör

FONKSİYONEL TIP HEKİMLİĞİ MODÜLLER VE TARİHLERİ


Katılımcılar: Hekim ve Diş Hekimleri

Eğitim için başvurular devam etmektedir
Geçtiğimiz eğitimlerin modüllerini uzaktan eğitim sisteminden izlenebilmektedir.

FONKSİYONEL TIP DİYETİSYENLİĞİ MODÜLLER VE TARİHLERİ

Katılımcılar: Diyetisyenler

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP FONKSİYONEL SAĞLIK KONGRESİ

30 - 31 Temmuz 2022 - ONLİNE

Katılımcılar: Konuya İlgi Duyan Bütün Katılımcılar

İçerik

*Planlanan taslak konu başlıkları ve içerik değişiklik gösterebilir.

 • Fonksiyonel Tıbba Giriş 
 • Fonksiyonel Tıp Düşünme Sistematiği 
 • Bir Fonksiyonel Tıp Kliniği İşletmek 
 • Hasta Özgeçmişi 
 • Fonksiyonel Tıpta Biyokimya 
 • Fonksiyonel Tıp Testleri 
 • İlk Rapor, Bulguların Özeti Raporu ve Takiplerin Kaydı 
 • Bağırsak Hasarı 
 • Bağırsak-Beyin Bağlantısı 
 • Otoimmünite ve Bağırsak 
 • Bağırsaklarla İlişkili Lenfoid Doku, Enterik Sinir Sistemi ve Mukozal Bariyerin Fizyolojisi 
 • Dışkı analizi 
 • Dışkı patojenleri - Bakteriler, Parazitler ve Maya 
 • Bağırsak Geçirgenlik Testinin Yorumlanması ve Tedavisi 
 • Organik Asit Testi 
 • Bağırsak Bariyer Fonksiyon Testi 
 • İnce Bağırsakta Bakteriyel Aşırı Büyüme (SIBO) 
 • Bağırsak Sağlığı Değerlendirmesinin Evrimi 
 • Glutenle İlişkili Bozuklukların Nedenleri  
 • Gastroözofageal Reflü Tanı ve Tedavisine Fonksiyonel Yaklaşım 
 • Meme Kanseri: Bütüncül Yönetim Stratejileri 
 • Otoimmünitede Disfonksiyonları Ortaya Çıkarmak 
 • Gıda alerjisi / hassasiyeti / intolerans testinin yorumlanması ve tedavisi 
 • Sekretuar IgA testi 
 • Viral taramalar 
 • Bağışıklık Toleransı için Fonksiyonel Testler 
 • Kanser 
 • Depresyon 
 • Psikonöroimmünoloji 
 • Kronik Hastalıklar 
 • İnsülin Direnci: Sebepler, Sonuçlar ve Çözümler 
 • Metilasyon 
 • Organik Asit Panelinin Yorumlanması ve İşlenmesi - Enerji ve Oksidatif Belirteçler 
 • Genetik Testler 
 • Nörotransmiterler 
 • Mitokondriyal Tıp  
 • Osteoporoz: Etiyoloji, Tanı ve Terapötik Protokolü  
 • Hipertansiyon  
 • Kalp-damar hastalığı 
 • Klinik Egzersiz  
 • Otoimmün Hastalıklara FT Yaklaşımı 
 • Migren 
 • Anti-inflamatuar Diyet 
 • Alzheimer hastalığı 
 • Östrojen Metabolizması ve Meme Kanseri 
 • Civa, Zehirli Küf (Mikotoksinler),Toksik Metalleri Yorumlama ve tedavi 
 • Organik Asit testleri 
 • Östrojen Metabolit Testleri 
 • Çevresel Toksisite 
 • Adrenal Stres Hormon Testi 
 • Menopoz 
 • Sağlıklı Ovulasyon 
 • PKOS 
 • Adrenal Tedavi Protokolü 
 • İyot 
 • Kadın Hormon Panelinin Yorumlanması - Menopoz Öncesi, Menopoz Sonrası 
 • Erkek Hormon Panelinin Yorumlanması 
 • Modern Stresin Etkilerini Ortaya Çıkarma 
 • Otoimmün Tiroid Bozuklukları 
 • Strese Genel Yaklaşım 
 • Duygusal Özgürleşme Tekniği 
 • Nöromüsküloskeletal Bozukluklara Fonksiyonel Yaklaşım - Kronik Servikal Ağrı, Bel Ağrısı, Periferik Ağrılar 
 • Kilo Vermeye ve Egzersiz Yapmaya Fonksiyonel Yaklaşım 
 • Farmakogenetik  
 • İnsan Sağlığında Fitokimya 
 • Ekoloji ve Sağlık 
 • Tıbbi Bitkiler 
 • Bitki-İlaç Etkileşimleri  

Eğitimciler

speaker

Uzm.Dr.Gülsemin Ertürk Çelik

speaker

Dr.Kanat Tayfun

speaker

Prof.Dr. Yaprak Üstün

speaker

Dyt.Pelin Yüksel

speaker

Prof.Dr. Murat Hökelek

speaker

Doç.Dr.Özgür Kırbaş

speaker

Doç.Dr.Ayşe Kırbaş

speaker

Doç.Dr. Hasan Alaçam

speaker

Doç.Dr. Serap Yaltı

speaker

Dr.Öğr.Hüseyin Taşkıran

speaker

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Karaağaç

speaker

Op.Dr. Ali Ata Özdemir

speaker

Uzm.Dr.Meriban Karadoğan

speaker

Uzm.Dr.Mazhar Eserdağ

speaker

Uzm.Dr.Burçin Erdem Kınaş

speaker

Uzm.Dr.Şenay Aycan

speaker

Uzm.Dr.Fatma Ermiş

speaker

Uzm.Dr.Meryem Özbaş Günay

speaker

Uzm. Fzt. Erdem Yörükoğlu

speaker

Uzm. Dr. Yeşim Tok

speaker

Dr. Sema Bayraklar

speaker

Öğr. Gör.Dr. Deniz Aracı

speaker

Uzm.Dr. Gülsema Akıncı

speaker

Dr. Kerem Korkut

speaker

Büşra Fırat

speaker

Fzt.Erkin Kara

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp farklı yaklaşımıyla sağlığı korumayı ve geliştirmeyi amaçlar.

Fonksiyonel Tıp 'işletim sistemi', uyku, egzersiz, beslenme alışkanlıkları, sosyal ilişkiler, genomik, sindirim ve metabolik fonksiyonlar ve mikrobiyom gibi geleneksel tedavi yaklaşımları ile tam olarak ele alınmayan önemli faktörler, stresörler dahil olmak üzere davranışsal ve yaşam tarzı girdilerini dikkate alarak sağlığı korumak ve hastalığı tersine çevirmek için vücut işlevlerini en uygun hale getirmeye dayanır.


Fonksiyonel tıp temel metabolik süreçlerdeki dengesizliklere odaklanır.

Bu tıp alanı, sindirim, savunma ve onarım, enerji, biyodönüşüm ve eliminasyon, ulaşım, iletişim ve yapısal bütünlüğün ayrıntılarını araştırır ve 5 yaşam tarzı faktörünü ele alır.


Fonksiyonel tıp COVID-19’da optimal sağlık ve bağışıklık fonksiyonu için bir temel sağlar.

COVID-19'un gelişen semptomlarının yanı sıra hastalık ve ölümün ilerlemesi, açıkça bireyin genel sağlık durumu ile ilişkilidir. Obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi karmaşık, kronik hastalıklar, hastalık şiddeti ve ölüm riski ile doğrudan ilişkilidir. Özel olarak kanıtlanmış yaşam tarzı müdahalelerini konak savunmasını güçlendirir ve viral enfeksiyonun şiddetini azaltır. Fonksiyonel Tıp perspektifinden yaşam tarzı müdahaleleri, beslenme, uyku, egzersiz, stres kontrolü ve ilişkileri içerir. Bu faktörler dengede olduklarında, optimal sağlık ve bağışıklık fonksiyonu için bir temel sağlar.


Artritlerde fonksiyonel tıp tedavide yardımcı bir role sahiptir.

İnflamatuar artritte fonksiyonel tıp, tek başına geleneksel terapi ile iyileşme görmeyen hastalarda, hastaların ağrılarını, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek için yardımcı terapi olarak önemli bir role sahip olabilir.


21.yy kanıta dayalı fonksiyonel tıp çağı olacaktır.

21. yüzyıl, tıp ve bilim için bir değişim çağı olduğunu şimdiden gösterdi. Fikirlere, bakış açılarında bir kaymaya, kanıtların yeniden tanımlanmasına ve bunların toplanabileceği birçok yola yeni bir tarafsız bakış var. hasta deneyimi bilgileri ve sağlık dünyasından alınan gerçek veriler tedavi etkinliğinin değerlendirilmesine giderek daha önemli bir katkı sağlamıştır. Bu yıllar Fonksiyonel Tıp hareketi için yaygın erişim de dahil olmak üzere birçok alanda verimli bir zamandır.


Fiziksel tıp ve fonksiyonel tıp değerlendirmeleri birbirini destekler.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda fonksiyonel tıp değerlendirmelerini kullanarak, bir fizik tedavi uzmanı, kronik hastalıkları olan hastalarda kök nedenleri ve sonraki etkileri ele alabilir. Rehabilitasyonda Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırması modeline benzer şekilde, fonksiyonel tıp modeli, sağlık hizmetleri üzerinde en büyük etkiyi yaratacak dayanak noktalarını bulmak için sistem biyolojisi yaklaşımıyla biyopsikososyal anlayışı kullanır. Rehabilitasyon tıbbının hastaların tipi ve yeri ile konumu göz önüne alındığında, hem fonksiyonel tıp hem de PM&R, karşılıklı bir ortaklıktan fayda sağlayacaktır.

Fonksiyonel Tıp Eğitimleri

Kayıt

Whatsapp Destek